24-08-2021

На 23.08.2021 г., Конституционният съд образува конституционно дело № 19/2021 г. по искане на главния прокурор на Република България за установяване на противоконституционност на разпоредби от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание (обн. ДВ, бр. 65/06.08.2021 г.).

 

 

Докладчик по делото е съдия Надежда Джелепова.