05-08-2021

 

Днес, 5 август 2021 г., Конституционният съд образува конституционно дело № 17/2021 г. по искане на  Министерския съвет за даване на задължително тълкуване на чл. 130в, т. 3  от Конституцията на Република България във връзка с отговор на въпроса: "В правомощията на министъра на правосъдието по чл. 130в, т. 3 от Конституцията на Република България включва ли се възможността да прави предложение за предсрочно освобождаване от длъжност на председателя на Върховния касационен съд, на председателя на Върховния административен съд и на главния прокурор по чл. 129, ал. 3, т. 5 от Конституцията?"

Докладчик по делото е съдията Филип Димитров.