19-07-2021

Днес, 19 юли 2021 г., Конституционният съд образува конституционно дело № 15/2021 г. по искане на тричленен състав на Върховния административен съд за установяване на противоконституционност на разпоредбата на чл. 68, ал. 1 и ал. 5, изр. 2 от Закона за Министерството на вътрешните работи.

Докладчик по делото е съдия Мариана Карагьозова-Финкова.