28-06-2021

 

Днес, 28 юни 2021 г., Конституционният съд образува конституционно дело № 13/2021 г. по искане на тричленен състав на Върховния административен съд за установяване на противоконституционност на разпоредбата на чл. 194, ал. 4, т. 1 от Закона за водите.

 

Докладчик по делото е съдия Атанас Семов.