14-06-2021

Днес, 14 юни 2021 г., Конституционният съд образува конституционно дело № 12/2021 г. по искане на омбудсмана на Република България за установяване на противоконституционност на чл. 64, ал. 2, изречение второ от Наказателно-процесуалния кодекс.

Докладчик по делото е съдия Павлина Панова.