23-03-2021

 

Днес, 23.03.2021 г., Конституционният съд се произнесе с решение по конституционно дело № 11/2020 г., с което обяви за противоконституционни чл. 171, т. 1, б. „д“ и чл. 171, т. 2, б. „к“ от Закона за движението по пътищата (обн., ДВ, бр. 20 от 5.03.1999 г., посл. доп., ДВ, бр. 23 от 19.03.2021 г.).

 

Решението е прието единодушно.