16-03-2021

 

 

Днес, 16.03.2021 г., Конституционният съд се произнесе с решение по конституционно дело № 13/2020 г., с което отхвърли искането на 54 народни представители от 44-то Народно събрание за установяване на противоконституционност на Решението на Народното събрание от 6 ноември 2020 г. за приемане на Правила за участие в пленарните заседания на Народното събрание на народни представители, поставени под задължителна изолация или карантина, поради COVID–19, с акт на орган по чл. 61, ал. 2 и 3 от Закона за здравето (обн., ДВ, бр. 96 от 10 ноември 2020 г.).

 

Решението е прието единодушно.