09-03-2021

Днес, 9.03.2021 г., Конституционният съд допусна за разглеждане по същество искането на президента на Република България за даване на задължително тълкуване на разпоредбите на чл. 84, т. 1, чл. 88, ал. 3 и чл. 101, ал. 1 от Конституцията на Република България.

 

Определението е прието единодушно.