01-03-2021

Конституционният съд ще проведе заседание на 09.03.2021 г. (вторник) от 10.00 ч. при следния допълнен дневен ред:

 

 

 1.       Конституционно дело № 3/2021 г. по искане на президента на Република България за даване на задължително тълкуване на разпоредбите на чл. 84, т. 1, чл. 88, ал. 3 и чл. 101, ал. 1 от Конституцията на Република България.

 

Делото е за разглеждане по допустимост.

Докладчик: съдия Надежда Джелепова.

 

 

 2.     Конституционно дело № 4/2021 г. по искане на президента на Република България за установяване на противоконституционност на чл. 46, ал. 8, чл. 194, ал. 6, чл. 213а, ал. 2, чл. 411а, ал. 4 относно думите „както и делата от компетентност на прокурора по разследването срещу главния прокурор или негов заместник“ от Наказателно-процесуалния кодекс и чл. 136, ал. 11 от Закона за съдебната власт.

 

Делото е за разглеждане по допустимост.

Докладчик: съдия Павлина Панова.