25-02-2021

 

Конституционният съд ще проведе заседание на 16.03.2021 г. (вторник) от 10.00 ч. при следния дневен ред:

 

Конституционно дело № 13/2020 г. по искане на 54 народни представители от 44-то Народно събрание за установяване на противоконституционност на Решението на Народното събрание от 6 ноември 2020 г. за приемане на Правила за участие в пленарните заседания на Народното събрание на народни представители, поставени под задължителна изолация или карантина, поради COVID-19 с акт на орган по чл. 61, ал. 2 и 3 от Закона за здравето (обн., ДВ, бр. 96 от 10 ноември 2020 г.).

 

Делото е за разглеждане по същество.

 

Докладчик: съдия Гроздан Илиев.