25-02-2021

 

Конституционният съд ще проведе заседание на 09.03.2021 г. (вторник) от 10.00 ч. при следния дневен ред:

 

Конституционно дело № 3/2021 г. по искане на президента на Република България за даване на задължително тълкуване на разпоредбите на чл. 84, т. 1, чл. 88, ал. 3 и чл. 101, ал. 1 от Конституцията на Република България.

 

 

 

Делото е за разглеждане по допустимост.

 

Докладчик: съдия Надежда Джелепова.