10-02-2021

Днес, 10.02.2021 г., Конституционният съд образува конституционно дело № 3/2021 г. по искане на президента на Република България за даване на задължително тълкуване на разпоредбите на чл. 84, т. 1, чл. 88, ал. 3 и чл. 101, ал. 1 от Конституцията на Република България.

 

Докладчик по делото е съдия Надежда Джелепова.