19-01-2021

Днес, 19.01.2021 г., Конституционният съд допусна за разглеждане по същество искането на тричленен състав на Върховния административен съд за установяване на противоконституционност на чл. 12, ал. 7 от Закона за биологичното разнообразие.

 

 

Определението е прието единодушно.