14-12-2020

Днес, 14 декември 2020 г., Конституционният съд образува к. д. № 14/2020 г. по искане на тричленен състав на Върховния административен съд за установяване на противоконституционност на чл. 12, ал. 7 от Закона за биологичното разнообразие.

 

Докладчик по делото е съдия Мариана Карагьозова-Финкова.