01-12-2020

Конституционният съд ще проведе заседание на 10.12.2020 г. (четвъртък) от 10.00 ч. при следния дневен ред:

 

1. Конституционно дело № 13/2020 г. по искане на 54 народни представители за установяване на противоконституционност на приетото на 06.11.2020 г. Решение на 44-то Народно събрание за приемане на Правила за участие в пленарните заседания на Народното събрание на народни представители, поставени под задължителна изолация или карантина поради COVID-19 с акт на орган по чл. 61, ал. 2 и 3 от Закона за здравето.

 

Делото е за разглеждане по допустимост.

Докладчик: съдия Гроздан Илиев.