17-11-2020

 

Конституционният съд ще проведе заседание на 01.12.2020 г. (вторник) от 10.00 ч. при следния дневен ред:

 

 

 

         1. Конституционно дело № 12/2020 г. по искане на президента на Република България за обявяване противоконституционност на Решение на Народното събрание за създаване на Временна комисия за разглеждане на проект за Конституция на Република България, като противоречащо на чл. 4, ал. 1, чл. 79, ал. 3, чл. 158, т. 1, чл. 159, ал. 1 и чл. 161 от Конституцията.

 

 

 

Делото е за решаване по същество.

 

Докладчик: съдия Анастас Анастасов