21-07-2020

 

Във връзка с установените два случая на заразени с COVID-19  служители от администрацията на Министерския съвет, етажът на Конституционния съд в сградата на Министерския съвет, ще бъде затворен на 21 и 22 юли 2020 г., вторник и сряда, за извършването на цялостна дезинфекция. Текущата работа на администрацията ще се осъществява дистанционно.

 

За контакт: [email protected], [email protected]

 

 

 

Заседанието на Конституционния съд, което е насрочено за 23 юли, четвъртък, ще се проведе на основание чл. 30б, ал. 1 от Правилника за организацията на дейността на Конституционния съд чрез видеоконферентна връзка, която осигурява тайната на съвещанието.