15-07-2020

 

Днес, 15.07.2020 г., Конституционният съд образува конституционно дело № 11/2020 г. по искане на омбудсмана на Република България за установяване на противоконституционност на чл. 171, т. 1, буква „д“ и т. 2, буква „к“ от Закона за движение по пътищата (обн. - ДВ, бр. 20 от 05.03.1999 г.; посл. изм. и доп., бр. 60 от 07.07.2020 г.).

 

 

 

Докладчик по делото е съдия Георги Ангелов.