14-07-2020

 

Конституционният съд ще проведе заседание на 30 юли (четвъртък) 2020 г. от 10.00 ч. при следния дневен ред:

 

 

 

          1. Конституционно дело № 1/2020 г. по искане на главния прокурор на Република България за даване на задължително тълкуване на чл. 103 от Конституцията на Република България.                      

 

                    

 

                     Делото е за решаване по същество.

 

                     Докладчик: съдия Мариана Карагьозова-Финкова.