16-06-2020

 

Днес, 16 юни 2020 г., Конституционният съд, в пълен състав, се произнесе с решение по конституционно дело № 10 от 2019 г., с което отхвърли искането на омбудсмана на Република България за обявяване за противоконституционни на чл. 10а и чл. 17а, ал. 2 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие (обн., ДВ, бр. 48 от 2007 г.; посл. изм. ДВ бр. 21 от 13. 3. 2020 г.) и § 9 от Закона за изменение и допълнение на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие (обн. ДВ, бр. 56 от 16. 7. 2019 г.).

 

 

 

На особено мнение по целия диспозитив останаха съдиите Гроздан Илиев и Атанас Семов.

 

На особено мнение относно чл. 10а от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие останаха съдиите Борис Велчев и Георги Ангелов.