04-06-2020

 

Конституционният съд ще проведе заседание на 16 юни (вторник) 2020 г. от 10.00 ч. при следния дневен ред:

 

 

 

 

1. Конституционно дело № 10/2019 г. по искане на омбудсмана на Република България за установяване на противоконституционност на разпоредбите на чл. 10а, чл. 17а, ал. 2 и чл. 24в от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие (обн. – ДВ., брой 56 от 16.07.2019 г.).

  

 

Делото е за решаване по същество.

 

Докладчик: съдия Атанас Семов.