02-06-2020

 

 

Днес, 2.06.2020 г., Конституционният съд се произнесе с решение по конституционно дело № 3/2019 г., с което отхвърли искането на  омбудсмана на Република България за обявяване на противоконституционност на чл. 14 ал. 2 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги (обн., ДВ, бр.18 от 25 февруари 2005г., последно изменение и допълнение ДВ, бр. 77 от 18 септември 2018 г.).

 

 

 

Решението е прието с 11 гласа. На особено мнение остана съдия Гроздан Илиев.