21-04-2020

Конституционният съд ще проведе заседание на 2 юни (вторник) 2020 г. от 10 ч. при следния дневен ред:

1. Конституционно дело № 3/2019 г. по искане на Омбудсмана на Република България за установяване на противоконституционност на чл.14, ал.2 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги (Обн. ДВ, бр. 18 от 25 февруари 2005г., посл. доп. ДВ, бр.77 от 18 септември 2018г. в сила от 01.01.2019 г.).

 

Делото е за решаване.

Докладчик: Гроздан Илиев