21-04-2020

Конституционният съд ще проведе заседание на 19 май (вторник) 2020 г. от 10.00 ч. при следния дневен ред:

1. Конституционно дело № 11/2019 г. по искане на пленума на Върховния административен съд за даване на задължително тълкуване на чл. 121, ал. 4 от Конституцията на Република България.

 

Делото е за обсъждане.

Докладчик: съдия Красимир Влахов