09-04-2020

Конституционният съд ще проведе заседание на 23 април (четвъртък) 2020 г. от 10.00 ч. при следния дневен ред:

1. Конституционно дело № 10/2019 г. по искане на омбудсмана на Република България за установяване на противоконституционност на разпоредбите на чл. 10а, чл. 17а, ал. 2 и чл. 24в от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие (обн.,ДВ., бр. 56 от 16.07.2019 г.).

Делото е за обсъждане.

Докладчик: съдия Атанас Семов.