10-03-2020

    Днес, 10 март 2020г., Конституционният съд прие определение, с което допусна за разглеждане по същество к.д. №1/2020 г. с мнозинство от девет гласа.

 

Конституционните съдии Атанас Семов, Надежда Джелепова и Павлина Панова са на особено мнение.