05-03-2020

 

Днес, 5.03.2020 г., Конституционният съд образува конституционно дело № 3/2020 г. по искане на 54 народни представители от 44-то Народно събрание за установяване на противоконституционност на Закона за социалните услуги (обн., ДВ, бр. 24 от 22.03.2019 г., в сила от 1.07.2020 г.).

 

 

 

Докладчик по делото е съдия Филип Димитров.