04-03-2020

 

Конституционният съд ще проведе заседание на 10 март (вторник) 2020 г. от 10.00 ч. при следния дневен ред:

 

 

 

1.         Конституционно дело № 1/2020 г. по искане на главния прокурор на Република България за даване на задължително тълкуване на разпоредбата на чл. 103 от Конституцията на Република България.

 

 

 

Делото е за разглеждане по допустимост.

 

                        Докладчик: съдия Мариана Карагьозова-Финкова