12-02-2020

 

Конституционният съд ще проведе заседание на 18 февруари (вторник) 2020 г. от 10.00 ч. при следния дневен ред:

 

 

 

1. Конституционно дело № 5/2019 г. по искане на тричленен състав на гражданската колегия на Върховния касационен съд за даване на задължително тълкуване на чл. 151, ал. 2, изречение трето от Конституцията на Република България и присъединеното към него за съвместно разглеждане и решаване к. д. № 12/2019 г. по искане на пленума на Върховния административен съд за даване на задължително тълкуване на чл. 151, ал. 2, изречение трето от Конституцията на Република България.

 

 

 

Делото е за обсъждане по същество.

 

Докладчик: съдиите Константин Пенчев и Борис Велчев.