04-02-2020

 

Днес, 4.02.2020 г., Конституционният съд отклони в една част искането на 66 народни представители от 44-тото Народно събрание за установяване на противоконституционност на разпоредби, приети със Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2019 г. (обн., ДВ, бр. 102 от 11.12.2018 г., в сила от 1.01.2019 г.).

 

По отношение на останалите атакувани разпоредби, приети със Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2019 г. (обн., ДВ, бр. 102 от 11.12.2018 г., в сила от 1.01.2019 г.), искането на 66 народни представители от 44-тото Народно събрание за установяване на противоконституционност е отхвърлено, поради липса на необходимото конституционно мнозинство от 7 гласа за формирането на общи мотиви.

 

Съдиите Борис Велчев, Анастас Анастасов, Мариана Карагьозова, Константин Пенчев, Филип Димитров и Таня Райковска гласуваха за отхвърляне на искането в тази част като неоснователно.

 

Съдиите Георги Ангелов, Гроздан Илиев, Надежда Джелепова, Павлина Панова, Атанас Семов и Красимир Влахов гласуваха за уважаване на искането в тази част.

 

Мотивите на решението ще бъдат обявени допълнително.