27-01-2020

Днес, 27.01.2020 г., Конституционният съд образува конституционно дело № 1/2020 г. по искане на главния прокурор на Република България за даване на задължително тълкуване на разпоредбата на чл. 103 от Конституцията на Република България.

 

Докладчик по делото е съдия Мариана Карагьозова-Финкова.