20-12-2019

 

Днес, 20.12.2019 г., Конституционният съд образува конституционно дело № 15/2019 г. по искане на Министерския съвет на Република България за даване на задължително тълкуване на разпоредбата на чл. 126, ал. 2 от Конституцията на Република България.

 

 

 

Докладчик по делото е съдия Гроздан Илиев.