17-07-2019

 

Днес, 17.07.2019 г., Конституционният съд образува конституционно дело № 11/2019 г. по искане на Пленума на Върховния административен съд за даване на задължително тълкуване на чл. 121, ал. 4 от Конституцията на Република България.


Докладчик по делото е съдия Красимир Влахов.