17-07-2019

Днес, 17.07.2019 г., Конституционният съд образува конституционно дело № 12/2019 г. по искане на Пленума на Върховния административен съд за даване на задължително тълкуване на чл. 151, ал. 2, изр. трето от Конституцията на Република България.


Докладчик по делото е съдия Борис Велчев.