16-07-2019


Днес, 16.07.2019 г., Конституционният съд образува конституционно дело № 10/2019 г. по искане на омбудсмана на Република България за установяване на противоконституционност на разпоредбите на чл. 10а, чл. 17а, ал. 2 и чл. 24в от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие (обн. – ДВ., брой 56 от 16.07.2019 г.).


Докладчик по делото е съдия Атанас Семов.