11-07-2019

 

Конституционният съд ще проведе заседание на 18 юли (четвъртък) 2019 г. от 10.00 ч. при следния дневен ред:

 

 

 

1.      Конституционно дело № 6/2019 г. по искане на омбудсмана на Република България за установяване на противоконституционност на чл. 53, ал. 5, чл. 58, ал. 1, чл. 70, ал. 5, чл. 73, ал. 1, чл. 85, ал. 5, чл. 88, ал. 1 и чл. 201, ал. 1 от Изборния кодекс (обн. ДВ, бр. 19 от 5 Март 2014 г.; посл. изм. ДВ, бр. 34 от 23 Април 2019 г.).

 

 

 

Делото е за обсъждане по същество.

 

Докладчик: съдия Филип Димитров.