21-05-2019

 

Конституционният съд ще проведе заседание на 28 май (вторник)  2019 г. от 10.00 ч. при следния дневен ред:

 

 

 

1.      Конституционно дело № 6/2019 г. по искане на омбудсмана на Република България за установяване на противоконституционност на чл. 53, ал. 5, чл. 58, ал. 1, чл. 70, ал. 5, чл. 73, ал. 1, чл. 85, ал. 5, чл. 88, ал. 1 и чл. 201, ал. 1 от Изборния кодекс (oбн. – ДВ., бр. 19 от 5.03.2014г.; посл. изм. – ДВ., бр. 34 от 23.04.2019г.).

 

 

                                             Делото е за обсъждане по допустимост.

                                             Докладчик: Филип Димитров