03-04-2019

Днес, 3 април 2019 г., Конституционният съд образува конституционно дело № 5/2019 г.  по искане на тричленен състав на Върховния касационен съд, гражданско отделение за даване на задължително тълкуване на чл. 151, ал. 2, изречение трето от Конституцията на Република България по въпроса: „Какви са правните последици от решенията на Конституционния съд в хипотеза, когато се обявява за противоконституционен закон с еднократно действие?“.


Докладчик по делото е Константин Пенчев.