07-02-2019

 

Конституционният съд ще проведе заседание на 14 февруари (четвъртък) 2019 г. от 10.00 ч. при следния дневен ред:

 

 

 

1.      Конституционно дело № 1/2019 г. по искане на омбудсмана на Република България за установяване на противоконституционност на разпоредбите на чл. 8, ал. 1-6, чл. 9-15, чл. 17, ал. 1, т. 4, чл. 22, ал. 2, т. 12, чл. 30 от Закона за административното регулиране на икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход и § 1, т. 8 от Допълнителната разпоредба на същия закон.

 

 

 

Делото е за обсъждане по допустимост.

           Докладчик: Анастас Анастасов