22-01-2019

Днес, 22 януари 2019 г., Конституционният съд  допусна за разглеждане по същество к.д. №17/2018 г., образувано по искане на 66 народни представители от от 44-то Народно събрание.