14-01-2019

Днес, 14 януари 2019 г., Конституционният съд образува к.д. № 3/2019 г. по искане на омбудсмана на Република България за установяване на противоконституционност на чл. 14, ал. 2 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги (Обн. ДВ, бр. 18 от 25 февруари 2005г., посл. доп. ДВ бр. 77 от 18 септември 2018 г. в сила от 01.01.2019 г.).

 

Докладчик по делото е съдия Гроздан Илиев.