14-11-2018

 

На основание чл. 20, ал. 1, предл. 2 от Правилника за организацията на дейността на Конституционния съд с разпореждане от 14.11.2018 г. председателят на Конституционния съд е преразпределил конституционно дело № 12/2018 г. и присъединените към него за съвместно разглеждане и решаване к. д. № 13/2018 г. и к. д. № 14/2018 г. на съдия Павлина Панова.