14-11-2018

 

 

На основание чл. 20, ал. 1, предл. 2 от Правилника за организацията на дейността на Конституционния съд с разпореждане от 14.11.2018 г. председателят на Конституционния съд е преразпределил конституционно дело № 11/2018 г. на съдия Надежда Джелепова.