06-11-2018

Конституционният съд в заседание на 6 ноември 2018 г. отхвърли искането на 60 народни представители от 44-то Народно събрание за установяване на противоконституционност на решение на Народното събрание от 21.02.2018 г., с което е освободен Валери Мирчев Жаблянов от поста заместник-председател на Народното събрание.

Решението е прието с мнозинство от седем съдии:  Стефка Стоева, Кети Маркова, Георги Ангелов, Анастас Анастасов, Мариана Карагьозова- Финкова, Константин Пенчев и Филип Димитров.

На особено мнение са останали съдиите Борис Велчев, Цанка Цанкова, Румен Ненков, Гроздан Илиев и Таня Райковска.

Мотивите ще бъдат обявени допълнително.