29-10-2018

 

Конституционният съд ще проведе заседание на 6-ти ноември  (вторник)  2018 г. от 10.00 ч. при следния дневен ред:

 

 

 

1.      Конституционно дело № 4/2018 г. по искане на 60 народни представители за установяване на противоконституционност на приетото на 21.02.2018 г. решение на Народното събрание за предсрочно освобождаване на Валери Мирчев Жаблянов от поста заместник-председател на Народното събрание като противоречащо на чл. 1, ал. 1 и ал. 2, чл. 73, чл. 11, ал. 1, чл. 37, ал. 1, чл. 38, чл. 39, ал. 1 и ал. 2 и чл. 67, ал. 1 и ал. 2 от Конституцията на Република България.

 

         

 

Делото е за разглеждане по същество.

 

Докладчик: Гроздан Илиев  

 

 

 

2.      Конституционно дело № 10/2018 г. по искане на тричленен състав на Върховния касационен съд на Република България за установяване на противоконституционност на разпоредбата на чл. 280, ал. 2, предложение 3 от Гражданския процесуален кодекс в частта: „...както и при очевидна неправилност.“.

 

 

 

Делото е за разглеждане по същество.

 

Докладчик: Борис Велчев