08-10-2018

 

На основание чл. 20, ал. 1, предл. 2 от Правилника за организацията на дейността на Конституционния съд с разпореждане от 08.10.2018 г. председателят на Конституционния съд е определил за втори докладчик по конституционно дело № 12/2017 г. съдия Борис Велчев.