10-07-2018

 

Конституционният съд ще проведе заседание на 17 юли (вторник) 2018 г. от 10.00 ч. при следния дневен ред:

 

 

 

1.      Конституционно дело № 1/2018 г. по искане на Върховния административен съд за установяване на противоконституционност на чл. 193, ал. 6 от Закона за съдебната власт.

 

Делото е за обсъждане.

 

                  Докладчик: Кети Маркова       

 

    

 

2.      Конституционно дело № 3/2018 г. по искане на 75 народни представители от 44-тото народно събрание за произнасяне за съответствието на сключената от Република България Конвенция на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие с Конституцията на Република България преди ратификацията й.

 

Делото е за обсъждане.

 

                  Докладчик: Анастас Анастасов