03-07-2018

Днес, 3 юли 2018 г., Конституционният съд единодушно допусна за разглеждане по същество искането на  тричленен състав на Върховния касационен съд на Република България за установяване на противоконституционност на разпоредбата на чл. 225, ал. 3 от Закона за съдебната власт.

Докладчик по делото е съдия Таня Райковска.