29-05-2018

 

Конституционният съд в заседание на 29 май 2018 г. реши конституционно дело № 4 от 2017 г., образувано по искане на тричленен състав на Върховния административен съд.

С Решение № 10 по к.д. № 4/2017 г. Конституционният съд установи противоконституционост на разпоредбата на чл. 214, ал. 2 от Закона за Министерството на вътрешните работи (обн. ДВ, бр. 53 от 27. 06. 2014 г., посл. изм. ДВ, бр. 10 от 30.01.2018 г.).

Решението е прието единодушно с 12 гласа.