22-05-2018

Днес, 22 май 2018 г., Конституционния съд единодушно допусна за разглеждане по същество искането на на 60  народни представители от 44-то Народно събрание за установяване на противоконституционност на Решението на Народното събрание  от 21 февруари 2018 г. (обн., ДВ, бр.17 от 23 февруари 2018 г.), с което на основание чл. 5, ал.1, т. 2 от Правилника за организацията и дейността  на Народното събрание се освобождава Валери Мирчев Жаблянов от поста заместник-председател на Народното събрание. 

Докладчик по делото е съдия Гроздан Илиев.